YDELHEID: DIE EERSTE SONDE TEENOOR GOD

Grant Swart

Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs! (Prediker 1:2). Die Hebreeuse woord vir “ydelheid” word hier vertaal as “alles tevergeefs”, en beteken letterlik “damp” of “asem”. Dit kan ook as “betekenisloos”, “leegheid” of “nutteloosheid” vertaal word. Die prediker hierin is Koning Salomo, en hy vertel ons dat, nadat hy alles wat die wereld kan aanbied ondersoek het, hy bevind het dat dit alles betekenisloos is. Dit is nutteloos om wereldse doele na te jaag, want hulle verdwyn almal met ons laaste asem. Daardie grondslag help ons om te verstaan hoe die woord ydelheid op ander wyses in die Bybel gebruik word.

In die Griekse Bybelteks is die woord vir ydelheid “kenodoxia”, wat letterlik “leë heerlikheid” beteken. Dit beliggaam die oortuiging dat ‘n mens verdien om bewonder te word as gevolg van ‘n mens se vermeende voortreflike skoonheid, krag, status, talent of voorneme.

Romeine 8:20 sê dat die hele skepping aan nietigheid onderwerp is as gevolg van God se vloek. Toe Adam gesondig het, het God alles vervloek wat Hy gemaak het (Genesis 3:17–19). Met ander woorde, perfeksie het verlore gegaan. Ydelheid bring mee dat die mens daardie perfeksie self weer wil najaag. Die hele skepping skiet nou tekort aan sy oorspronklike doel; eerder as om in harmonie met God te werk, het bewoners van die aarde op mekaar en teen God gedraai. Ons steier steeds van die gevolge van daardie vloek. Alles wat bedoel was om reg en uitstekend te wees, is onderstebo. Die chaos en waansin van die wêreld soos ons dit ken, is te wyte aan die feit dat God die skepping aan nietigheid onderwerp het (Romeine 8:21).

Continue reading

Biblical Doubts?

Doubt cat & lion

Tom Hill

“Who first coined the saying ‘A camel is a horse designed by a committee’? I don’t know, but I expect it was the same person who said ‘An elephant is a mouse designed to government specifications’.” (1)

This bit of trivia induces laughter. However, French philosopher Jean Baudrillard (1929-2007) applied this saying to truth. It developed into the creed for our culture today.

He declared that truth results as a product of a consensus of values. His declaration fostered a revolution in the nature and formulation of truth claims. Now, culture believes that all claims of truth develop within a group or culture, not from an objective standard. Ironically, no standard converted into the standard.

Cultural Truth Claims

Baudrillard’s theory developed into today’s benchmark for truth claims with far reaching effects. It brings us to the following conclusions:

  • the rejection of any objective standard for determining truth claims;
  • the belief of many interpretations of “truth”, i.e., every group and culture possesses its own “truth”; and
  • the rejection of any one explanation of life as THE truth.

Continue reading

Kersfees: Nugter nagedink oor 25 Desember

christmas-tree-blue cool

Grant Swart

Ek het groot waardering en respek vir God se kinders wat radikaal heilig wil lewe en in alle dinge die wil van God eerste probeer stel. Dis immers in ooreenstemming met  die duidelike opdrag in 1 Petrus 1:16 “Wees heilig, want Ek is heilig!”  Aan die anderkant is daar wel ook Christene wat ‘n behae daarin skep om hare te kloof en andere skuldig te laat voel oor nietige randsake. (moontlik as gevolg van onkunde)

Een so ‘n saak is die vraag : “Mag ‘n Christen Kersfees vier?”


VASTE FEITE

Kom ons begin met die nugtere stel van ‘n paar feite wat vas staan en waaroor almal behoort saam te stem :

Feit nommer een is : Jesus is nie op 25 Desember gebore nie. 

Verder:

  • Die groot meerderheid van mense op aarde vier Kersfees op ‘n goddelose en Godonterende manier (met vreet op aarde in plaas van vrede op aarde)* 
  • Daar is geen Bybelse bevel om Kersfees as ‘n feesdag te vier nie.
  • Daar is wel duidelike Skrifgedeeltes wat die geboorte/menswording van Jesus beskryf.
  • Daar is wel toegewyde gelowiges wat Kersfees vier op ‘n Godverheerlikende wyse.
  • Daar is ook opregte Christene wat niks met Kersfees te doen wil hê nie en dit as deur en deur heidens beskou.

Uit bogenoemde is dit klaar duidelik dat Christene verdeeld is oor hierdie saak. Selfs onder Christene Continue reading

WILL WORSHIPPER

free choice

Grant Swart

Why this article?

“Will worship” and “will worshippers”. Terms I use on occasion when I write on certain aspects concerning the subject of the salvation of the sinner. It is imperative that followers of Jesus Christ understand Biblical teaching of how salvation of the sinner is accomplished, in order for them to impart the truth of the Gospel to all who would believe in Him and have everlasting life. It is our duty, and it is so because the Word of God instructs us in that matter.

Salvation can either be brought about by the effort of the sinner, or by means of a co-operation between the sinner and God, or it can be by the will and grace of God alone.

Eternal life, or eternal damnation. The biblical comprehension of this matter is ultimately important, because the means by which the sinner attains salvation (eternal life / spiritual life beyond physical death), could be determined either by a subservient God who is reliant upon the actions and decisions of the sinner, or by a sovereign God who acts independently from the eternally damned sinner whom He saves. Theological expressions for these two opposing viewpoints are “synergism” and “monergism”, but I will leave that to remain of academic interest for now, as there are other factors which would need to be included, were we to proceed along that route.

My employment of the terms “will worship” and “will worshipper”, is of course by no means unique to my writing, as there are other esteemed writers who made use of the same terms long before I did. I use the terms with specific intent, because they accurately describe the belief system of those who oppose the biblical doctrine of salvation by the grace of God alone, and who uphold the heresy that salvation is in part or in totality, reliant upon human will, works or values.

I use the terms to describe those who cling to and proclaim the pride-filled heretical and impossible notion, that salvation of the spiritually dead sinner is dependent upon a decision made by that same spiritually dead sinner, powered by his own over-valued understanding of free will and imaginary ability. Continue reading

Unfriend Yourself

Unfriendbook

Unfriend Yourself: Three Days to Detox, Discern, and Decide About Social Media 

The last time long ago when I posted a similar link, about the same subject , I got a lot of flack, from Social media Facebook friend.  Well come on give me flack again.  But this is a good read and gives one a lot to think about, our roles we play on Social media as believers. “While we would love to believe that social media can give us a place to “know and be known,” the question is whether that can happen through mediated communication. Sure, I can read about someone’s burdens and joys, but can I truly weep with those who weep when they are in their house and I am in mine? I don’t think so. I can weep for them but certainly not with them” (Kindle Locations 417-420)

Reblogged from The Reformed Reader 

I really enjoyed this short book on social media and the Christian life:Unfriend Yourself by Kyle Tennant.  It’s only 97 pages long so one can Continue reading

From Baptismal Font to Damnation

baptism under water

Grant Swart

From Baptismal Font to Damnation 

– there is a road which seems right, but which ends in perdition

It is imperative that we choose the right road. Only the right road leads to the right destination. Taking the wrong road will lead one to the wrong destination, which could obviously cause great trouble.

This is true regarding most matters, but in particular it holds true regarding our eternal destination, which makes it of even greater importance. There are only two places where we can spend eternity – either in eternal glory or in eternal hell. We will either be with God for ever or we will be forever separated from His presence. Eternal joy, or eternal sorrow. Both are final destinations and there will be no turning back. For this very reason it is imperative that we make the right choice, in order for us to be sure.

It is not always simple to make the right choice, and Proverbs 14:12 warns us about a road which seems to be the right one, but which end leads to DEATH.

”There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.” (ESV)

”There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.” (KJV)

There are many roads which seem to be right or feel right, but which do not lead to life. Let us take a look down a few of the roads which people perceive to be the right ones, but which end in eternal sorrow: Continue reading

As praat en pleit nie meer help nie

bly-kalm-want-god-is-in-beheer

As praat en pleit nie meer help nie –  is die Gees nog steeds daar! 

Kinders van God beleef soms baie soorte teleurstellings en moedeloosheid en selfs partykeer ‘n wanhopige gevoel van bekommernis. Die redes is veelvuldig : dinge werk nie uit soos ek dit wil hê nie, probleme so groot soos die berge, moeilike omstandighede wat eindeloos voortsloer… van die ontstellendste krisisse is egter die angswekkende feit van eggenotes, kinders, familie en vriende (selfs gemeentelede) wat onbekeerd voortleef terwyl die einde naderkom… Hulle is vasgevang in Satan se greep, verblind deur die wêreld, verlam in ‘n verlore staat… Jou gepraat val skynbaar op dowe ore, jou gedreig en gepleit het geen effek. Dit maak jou moedeloos en selfs paniekerig. Dan is daar nog die betreurenswaardige toestand van die kerk…dwalinge, morele verval, wêreldsgesindheid en laksheid wat floreer. Dit dreig om baie Christene heeltemal moedeloos of sinies te maak.

Die profeet Sagaria het vir elkeen wat so voel ‘n besondere boodskap. Sagaria self het opgetree in ‘n konteks van moedeloosheid en teleurstelling. Hy bring sy boodskap in die tydperk nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het na Jerusalem. Hulle het mooi verwagtinge gehad, maar als het nie uitgewerk soos hulle gedink het nie. Daar was armoede, vyande, geskille en geestelike verval. Die groot taak in hierdie tyd was om die verwoeste tempel weer te herbou, maar dit het maar broekskeur gegaan en op ‘n stadium moes die werk gestaak word. Die goewerneur Serubabel moes in hierdie moeilike omstandighede toesien dat die bouwerk vorder. Die doel van visioen van die olie en die lampe in Sagaria hoofstuk 4 was om hom te bemoedig. Hierdie bemoediging gaan egter verder as Serubabel en sy tyd, dis ‘n profetiese boodskap wat ook ons direk raak…

Die kernboodskap van die beeld van die olie en die lampe vind ons in vers 6. “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” Continue reading

Scofield “Bible” (Part 3) – C.I. Scofield: Dispensational Scalawag

mask 4

Grant Swart

This is a short follow-on to Parts 1 & 2 Scofield “Bible” – A Handbook for Genocide AND Scofield “Bible” (Part 2) – Re-defining the darkness of fraud, conspiracy and heresy of a brief series I have posted over the past few weeks, which deals with the Scofield Reference “bible”, its author Cyrus Ingerson Scofield, and the massively popular heretical dispensational beliefs it continues to spawn.

Scholarly Bible believing Christians cannot accept a view of Scripture as put forward by the Scofield Reference “bible” (and a God who would have contrived it), and are those who speak out against the spiritual, geo-political, ethnic and religious consequences of such an astonishingly narrow and mistaken world-view as that of Dispensational Pre-millenialism. They also experience with sadness the realization that such enormous energy and devotion have been poured into such a misguided enterprise. More often than not, these “Bereans” would themselves have been introduced to the heretical conspiracies of dispensational pre-millenialism by the worldly church and would have discovered the truth about the kingdom of God and the second coming of the Saviour Jesus Christ only through conscientious and inspired study of Holy Scripture.

While this article describes C.I.Scofield as the scalawag he chose to be, it can be argued that most of the famous dispensationalists world-over and throughout the historic existence of the dispensational heresy, can be regarded as such to a lesser or greater extent, due to their proclaiming such a gross misrepresentation of Scriptural prophecy.  Among these world famous dispensational teachers have been some otherwise truly remarkable pastors and Christians. However, details pertaining to the lives and of the dispensational protagonists are of less significance to the Christian, than the heretical teachings which constitute dispensationalism.

It is not my intention to discuss in this article, all the specifics which constitute the eschatological heresy of Dispensational Pre-millenialism. Continue reading

Scofield “Bible” (Part 2) – Re-defining the darkness of fraud, conspiracy and heresy

Scofield Jesuit

Grant Swart

The life of often referenced dispensationalist Cyrus Ingerson Scofield is characterized by dishonesty, scandal, lies, fraud, adultery, forgery and disgrace. However, I wish to make it abundantly clear once again, that my series of posts of which this article forms a part, should by no means be regarded as an attempt to pass judgement on the private life, sins, criminality, convictions, indiscretions, iniquities, personal shortcomings, lies and fraudulent lifestyle of the man. In this regard let us call to memory the words of the Apostle Paul as we contemplate the content of this series of articles: (Romans 3:20-24) For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it– the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction: for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus,

Scofield may have been all of those sinful things, or he may have been none of them. How many Christians are not guilty of some, if not all of the same sins? Scofield may have been a believer in Jesus Christ, although very little of his life bears testimony to that probability, least of all his Bible notes. However, none of that can change the fact that the reasons for the existence of the heretical teachings held within the Scofield Reference “Bible” were fraudulent and deceptive. The teachings and ideas contained in his notes resulted in the heinous lies which have been instrumental in supporting some of the greatest heresies and filthy atrocities in post reformation Christianity. Whether the wayward lifestyle of the man had much to do with his teachings and expository deficiencies, or not, does not alter the reality that the Scofield Reference “Bible” is a work which re-defines the darkness of the fraud which spawned it’s heresies, conspiracies and deceptive messages. 

**Generally speaking, dispensationalists tend to cherish his teachings without any concern whatsoever for what kind of man Scofield really was. For some reason, his admirers consider it unethical or possibly even contemptible to expose embarrassing little known secrets about the man. Facts should not be buried because they make people feel uncomfortable. Neither C.I. Scofield nor his work are above reproach and considering the impact he has had on Christendom, his life should be examined. The type of person that he really was will have a major influence on the theology that he taught.

As was the case with the previous article by a different author, which I posted regarding the Scofield Reference “Bible” (see https://fortheloveofhistruth.com/2013/08/25/scofield-bible-a-handbook-for-genocide/), I do not necessarily endorse or subscribe to all of the thoughts and work of the author of this attached article. So, I ask those opposed to this work, to please refrain from playing the tired “guilty by association” card in these instances, these matters have been considered. However, differences which may exist are not sufficient reason for me not to regard what follows, as a thorough and honest article aimed at exposing the filthy theology which the Scofield Reference “Bible” has spawned, and the devastating results it has had within the church and around the world. For those reasons, I am grateful to the author/s concerned. Continue reading

Charles Haddon Spurgeon: Preacher of Free Grace, or Religious Idiot?

Spurgeon Freeness-of-Grace

Grant Swart

Of course there are those who do not regard Charles Haddon Spurgeon as a preacher of solely the truth. Admittedly, no man can be perfect by his own means, and even perfect holiness is acceptable to God only through Jesus Christ. There are also those who ignorantly rummage about in the published works of Spurgeon in the hope that they will find some shards of support for their own deceived religious belief system, and thereby falsely portraying the famous and well-beloved preacher as a will-worshipping Arminian, like they themselves have been misled to be.

While many Christians have had the misfortune of making the acquaintance of some unrepentant religious idiots, nevertheless, they do exist in larger numbers and their written works proliferate throughout the digital media – their presence is evidenced clearly by the overabundance of their deceitful and misrepresentative contributions. Now, please don’t get me wrong, I do not refer to them as religious idiots because I regard my own capabilities as superior to theirs in any way. I would not dare do that, because in all honesty, many of them are highly intelligent people and some are even academic giants, with qualifications way beyond my own.

Neither do I refer to them as religious idiots because I harbour some form of hatred for them, quite to the contrary, I must have compassion for their lostness. Why would I resent them? For financial gain or for fame? No, I refer to them as religious idiots because they ascribe false man-made doctrines to the Scriptures and then they promote and cling to a damning form of religion, which is set worlds apart from Christianity. I refer to them as religious idiots because they oppose Christ. Continue reading

Give No Access/Encouragement to False Teachers

Beware of wolves in sheeps clothing

Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves.
(Matthew 7:15 KJV)

By Dr. Paul M. Elliott

Give No Access to False Teachers

Part four of a five-part series. 

2nd John verse 10 has a dual focus: False teachers must have no access to the church, or to the believer’s home and family – and by clear implication, to our minds anywhere, any time.

In our last article, we focused on three particular elements of the imperative to act decisively against false teachers, as we find it in Second John.

First, when dealing with false teachers, it is vital for Christians to have a complete and well-balanced understanding of agape love. If Christians focus only on certain aspects of the Bible’s teachings concerning love and ignore others, we will develop an unbalanced and harmful view of Christian love that will expose us to spiritual danger.

Secondly, we saw that acting in agape love toward our true fellow Christians requires us to act toward false teachers in a way that some would mistakenly label as “unloving.” This false accusation stems from a myopic, unbalanced view of the Bible’s imperatives.

Thirdly, we saw that agape love, which is always rooted in truth, demands that Christians act decisively to block the deadly influence of false teachers upon themselves, their homes, and their churches. That is the basis of the command we are given in verse ten: “[D]o not receive [the false teacher] into your house nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds.”

The agape love that is central to genuine Christian unity recognizes the fact that every believer in Christ is precious to God. Therefore, every one of your fellow believers in Christ should be precious to you. The climactic point of John’s second epistle, found in verses nine and ten, is this: Agape love may require that you do the difficult thing by utterly rejecting false teachers, in order to maintain a church unity that is genuine, and not a counterfeit – but a Christian must never hesitate to do it, because God commands it. Continue reading

The REAL Jews of South Africa?

lemba 1

Grant Swart

Over time we have posted numerous articles on this blog in both English and Afrikaans which address the subjects of British-Israelism (“Israel Vision”) and the Hebrew Roots Movement. In South Africa, these belief systems have a rather large following, and in particular among the Afrikaner people. Although there are many different streams within these belief systems, they all have in common some form of false belief that they are either descendants of the Jewish people by inheritance, by birthright or by divine proclamation.

Additionally, as in some other, mostly Western, countries, these remain highly controversial subjects and the indoctrinated followers of these cult-like movements vehemently defend their positions, often with great eloquence and with what they firmly believe to be, Old Testament Scriptural support. Many of the deceived followers of these incorrect and false belief systems have commented at length in opposition to our articles and, in an almost equal number of instances, we have not approved their comments. With predictable regularity, these misled people lose all semblance of the measured, intellectual decency and Christian attitudes they portray at first, once they resort to cursing us when we do not publish their deceitful responses. There are very few names which we have not been called by these religious terrorists.

Although, to some this may seem to be unfair practice on our part, it remains our prerogative as to what is made public on this blog. This blog is not entitled, “For the Love of Falsehood”. We are accountable to all true Christians and to all those whom we do not know, but whom God has drawn to faith and salvation by His grace. The reason for posting the related articles has always been to expose the dangers posed by these false belief systems and to refute them. We do not post articles which oppose the “Israel Vision” and Hebrew Roots Movements in order to create a platform from which followers of these religious falsehoods, can further advertise their deceptive messages.

Neither has it been our intention to use the blog as a forum for any long-winded and, more than likely, fruitless, debate with those who are opposed to simple biblical and historical facts. By not approving many of the comments which support the South African form of British-Israelism, “Israel Vision” and Hebrew Roots Movements, we are at least able to limit, to a small degree, the exposure given to their false and deadly religious beliefs.

However, there is a group of South Africans who can rightfully lay claim to being of Jewish descent, and I’m sure that there will be many readers, and in particular many of our South African readers, who will find the following article very surprising. Continue reading

Eschatology by Ethos: Why the “Optimism” vs. “Pessimism” Paradigm Doesn’t Work

Pessimism-or-optimism-small

Why the “Optimism” vs. “Pessimism” Paradigm Doesn’t Work

Kim Riddlebarger

Anyone familiar with the in-house feud between Reformed postmillenarians and Reformed amillenarians knows that the debate between these two positions is often framed in terms of “optimistic” postmillenarians vs. “pessimistic” amillenarians. Despite the widespread use and apparent utility of these labels, I remain unconvinced that one can formulate a proper and biblical eschatology merely by identifying a position’s distinctive ethos and then choosing the most “optimistic” of the various options.

To avoid being labeled an “eschatological pessimist”—a negative label that postmillenarians have successfully pinned on dispensationalists—a number of Reformed amillenarians self-consciously identify themselves as “optimistic” amillenarians. In making this identification, the optimistic amillenarian attempts to co-opt the attractive rhetoric of cultural progress and transformation used by postmillenarians, while at the same time avoiding the serious exegetical problem associated with postmillennialism—a rather embarrassing shortage of biblical passages in the New Testament that teach such a view.

While I am “optimistic” about the kingdom of God and the progress it will make during the interadvental age (and would likely qualify to be an “optimistic” amillenarian), I’m not so sure an unqualified affirmation of “optimism” is the best way for Reformed amillenarians to respond to those who determine the soundness of one’s eschatological position using the optimism/pessimism paradigm. Here’s why.

No Christian who truly believes that the resurrection of Jesus Christ inaugurates the new creation and guarantees the final victory over Satan and his kingdom at the end of the age wants to be identified as a “pessimist.” No doubt, the New Testament is crystal clear about who wins in the end. God will save his elect, usher in the age to come, consummate his kingdom, raise the dead, judge the world, and make all things new. These truths are certainly reason enough to be optimistic about the eventual outcome of the present course of world history, especially when one considers what Jesus Christ did to secure our redemption from sin’s power and consequence. Through his death and resurrection, Jesus Christ removes the curse and defeats our greatest enemy, which is death. No small thing and a very good reason to be optimistic. Continue reading

The Matter of Church Discipline

early-christians1

 

The Matter of Church Discipline

“Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. (Mat_18:15-35)

In this passage our Lord and Savior anticipates two things. First, he anticipates the fact that differences would arise among his disciples, causing offenses. It is a sad fact, but a fact nonetheless, that God’s people in this world are sinners still. We love one another; but those who are the objects of our most ardent love are the very people we are most apt to offend. The offenses are excuseless. We ought to exercise great care not to offend. But offend we do. What husband, wife, son, or daughter has not wept bitterly after needlessly offending one in the family dearly loved? Paul and Barnabas were both brethren, faithful servants of God. But they had a falling out over John Mark. Yes, God’s people, true believers, often trespass against one another. Continue reading

The Doctrines of Grace

2 (73)

The Doctrines of Grace

TOTAL DEPRAVITY — We believe that all men since the fall of Adam are both guilty and helpless as sinners. All men are born with a sinful nature. All men are guilty of sin. All men are spiritually dead in sin. All men are helplessly lost by nature (Romans 3:9-19; 5:12; Ephesians 2:1-3).

UNCONDITIONAL ELECTION — God sovereignly chose the people whom He would save before the world began, not because of anything good which He foresaw in them, but simply according to His own good pleasure (John 15:16; Romans 9:11-13; Ephesians 1:3-4; 2 Thessalonians 2:13; 2 Timothy 1:9).

LIMITED ATONEMENT — We believe, according to the Scriptures that the Lord Jesus Christ died for and redeemed only His own elect, those who are actually saved by His grace. He did not die in vain, for those who perish under the justice of God; but He actually accomplished the redemption of His people. The benefits of Christ’s atonement are limited to the elect of God, according to God’s own purpose. Christ died for a particular people and effectually satisfied the justice of God for those people, guaranteeing their eternal salvation (Isaiah 53:8; John 10:11; Hebrews 9:12).

IRRESISTIBLE GRACE — God the Holy Spirit regenerates those sinners who were chosen by God and redeemed by Christ, and calls them to Christ, creating faith in their hearts by irresistible grace and power. All who are effectually called by the Holy Spirit, do come to Christ in faith (Psalm 65:4; 110:3; John 6:37-40; Romans 9:16).

PERSEVERANCE OF THE SAINTS — All true believers shall continue in the faith, persevere in grace, and inherit eternal glory, being preserved by the power and grace of God in Christ. Not one chosen, redeemed, regenerate sinner shall perish. Grace cannot allow it! (John 10:28-29; Romans 8:29-39; Philippians 1:6; 1 Peter 1:3-5).

These blessed truths of the Gospel we believe and preach to the glory of God and for the salvation of sinners through the grace of our Lord Jesus Christ.

 Don Fortner

HL : http://www.gracegems.org/D/doctrines_of_grace.htm