Biblical Doubts?

Doubt cat & lion

Tom Hill

“Who first coined the saying ‘A camel is a horse designed by a committee’? I don’t know, but I expect it was the same person who said ‘An elephant is a mouse designed to government specifications’.” (1)

This bit of trivia induces laughter. However, French philosopher Jean Baudrillard (1929-2007) applied this saying to truth. It developed into the creed for our culture today.

He declared that truth results as a product of a consensus of values. His declaration fostered a revolution in the nature and formulation of truth claims. Now, culture believes that all claims of truth develop within a group or culture, not from an objective standard. Ironically, no standard converted into the standard.

Cultural Truth Claims

Baudrillard’s theory developed into today’s benchmark for truth claims with far reaching effects. It brings us to the following conclusions:

  • the rejection of any objective standard for determining truth claims;
  • the belief of many interpretations of “truth”, i.e., every group and culture possesses its own “truth”; and
  • the rejection of any one explanation of life as THE truth.

Continue reading

Kersfees: Nugter nagedink oor 25 Desember

christmas-tree-blue cool

Grant Swart

Ek het groot waardering en respek vir God se kinders wat radikaal heilig wil lewe en in alle dinge die wil van God eerste probeer stel. Dis immers in ooreenstemming met  die duidelike opdrag in 1 Petrus 1:16 “Wees heilig, want Ek is heilig!”  Aan die anderkant is daar wel ook Christene wat ‘n behae daarin skep om hare te kloof en andere skuldig te laat voel oor nietige randsake. (moontlik as gevolg van onkunde)

Een so ‘n saak is die vraag : “Mag ‘n Christen Kersfees vier?”


VASTE FEITE

Kom ons begin met die nugtere stel van ‘n paar feite wat vas staan en waaroor almal behoort saam te stem :

Feit nommer een is : Jesus is nie op 25 Desember gebore nie. 

Verder:

  • Die groot meerderheid van mense op aarde vier Kersfees op ‘n goddelose en Godonterende manier (met vreet op aarde in plaas van vrede op aarde)* 
  • Daar is geen Bybelse bevel om Kersfees as ‘n feesdag te vier nie.
  • Daar is wel duidelike Skrifgedeeltes wat die geboorte/menswording van Jesus beskryf.
  • Daar is wel toegewyde gelowiges wat Kersfees vier op ‘n Godverheerlikende wyse.
  • Daar is ook opregte Christene wat niks met Kersfees te doen wil hê nie en dit as deur en deur heidens beskou.

Uit bogenoemde is dit klaar duidelik dat Christene verdeeld is oor hierdie saak. Selfs onder Christene Continue reading

WILL WORSHIPPER

free choice

Grant Swart

Why this article?

“Will worship” and “will worshippers”. Terms I use on occasion when I write on certain aspects concerning the subject of the salvation of the sinner. It is imperative that followers of Jesus Christ understand Biblical teaching of how salvation of the sinner is accomplished, in order for them to impart the truth of the Gospel to all who would believe in Him and have everlasting life. It is our duty, and it is so because the Word of God instructs us in that matter.

Salvation can either be brought about by the effort of the sinner, or by means of a co-operation between the sinner and God, or it can be by the will and grace of God alone.

Eternal life, or eternal damnation. The biblical comprehension of this matter is ultimately important, because the means by which the sinner attains salvation (eternal life / spiritual life beyond physical death), could be determined either by a subservient God who is reliant upon the actions and decisions of the sinner, or by a sovereign God who acts independently from the eternally damned sinner whom He saves. Theological expressions for these two opposing viewpoints are “synergism” and “monergism”, but I will leave that to remain of academic interest for now, as there are other factors which would need to be included, were we to proceed along that route.

My employment of the terms “will worship” and “will worshipper”, is of course by no means unique to my writing, as there are other esteemed writers who made use of the same terms long before I did. I use the terms with specific intent, because they accurately describe the belief system of those who oppose the biblical doctrine of salvation by the grace of God alone, and who uphold the heresy that salvation is in part or in totality, reliant upon human will, works or values.

I use the terms to describe those who cling to and proclaim the pride-filled heretical and impossible notion, that salvation of the spiritually dead sinner is dependent upon a decision made by that same spiritually dead sinner, powered by his own over-valued understanding of free will and imaginary ability. Continue reading

Unfriend Yourself

Unfriendbook

Unfriend Yourself: Three Days to Detox, Discern, and Decide About Social Media 

The last time long ago when I posted a similar link, about the same subject , I got a lot of flack, from Social media Facebook friend.  Well come on give me flack again.  But this is a good read and gives one a lot to think about, our roles we play on Social media as believers. “While we would love to believe that social media can give us a place to “know and be known,” the question is whether that can happen through mediated communication. Sure, I can read about someone’s burdens and joys, but can I truly weep with those who weep when they are in their house and I am in mine? I don’t think so. I can weep for them but certainly not with them” (Kindle Locations 417-420)

Reblogged from The Reformed Reader 

I really enjoyed this short book on social media and the Christian life:Unfriend Yourself by Kyle Tennant.  It’s only 97 pages long so one can Continue reading

From Baptismal Font to Damnation

baptism under water

Grant Swart

From Baptismal Font to Damnation 

– there is a road which seems right, but which ends in perdition

It is imperative that we choose the right road. Only the right road leads to the right destination. Taking the wrong road will lead one to the wrong destination, which could obviously cause great trouble.

This is true regarding most matters, but in particular it holds true regarding our eternal destination, which makes it of even greater importance. There are only two places where we can spend eternity – either in eternal glory or in eternal hell. We will either be with God for ever or we will be forever separated from His presence. Eternal joy, or eternal sorrow. Both are final destinations and there will be no turning back. For this very reason it is imperative that we make the right choice, in order for us to be sure.

It is not always simple to make the right choice, and Proverbs 14:12 warns us about a road which seems to be the right one, but which end leads to DEATH.

”There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.” (ESV)

”There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.” (KJV)

There are many roads which seem to be right or feel right, but which do not lead to life. Let us take a look down a few of the roads which people perceive to be the right ones, but which end in eternal sorrow: Continue reading

As praat en pleit nie meer help nie

bly-kalm-want-god-is-in-beheer

As praat en pleit nie meer help nie –  is die Gees nog steeds daar! 

Kinders van God beleef soms baie soorte teleurstellings en moedeloosheid en selfs partykeer ‘n wanhopige gevoel van bekommernis. Die redes is veelvuldig : dinge werk nie uit soos ek dit wil hê nie, probleme so groot soos die berge, moeilike omstandighede wat eindeloos voortsloer… van die ontstellendste krisisse is egter die angswekkende feit van eggenotes, kinders, familie en vriende (selfs gemeentelede) wat onbekeerd voortleef terwyl die einde naderkom… Hulle is vasgevang in Satan se greep, verblind deur die wêreld, verlam in ‘n verlore staat… Jou gepraat val skynbaar op dowe ore, jou gedreig en gepleit het geen effek. Dit maak jou moedeloos en selfs paniekerig. Dan is daar nog die betreurenswaardige toestand van die kerk…dwalinge, morele verval, wêreldsgesindheid en laksheid wat floreer. Dit dreig om baie Christene heeltemal moedeloos of sinies te maak.

Die profeet Sagaria het vir elkeen wat so voel ‘n besondere boodskap. Sagaria self het opgetree in ‘n konteks van moedeloosheid en teleurstelling. Hy bring sy boodskap in die tydperk nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het na Jerusalem. Hulle het mooi verwagtinge gehad, maar als het nie uitgewerk soos hulle gedink het nie. Daar was armoede, vyande, geskille en geestelike verval. Die groot taak in hierdie tyd was om die verwoeste tempel weer te herbou, maar dit het maar broekskeur gegaan en op ‘n stadium moes die werk gestaak word. Die goewerneur Serubabel moes in hierdie moeilike omstandighede toesien dat die bouwerk vorder. Die doel van visioen van die olie en die lampe in Sagaria hoofstuk 4 was om hom te bemoedig. Hierdie bemoediging gaan egter verder as Serubabel en sy tyd, dis ‘n profetiese boodskap wat ook ons direk raak…

Die kernboodskap van die beeld van die olie en die lampe vind ons in vers 6. “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” Continue reading

Scofield “Bible” (Part 3) – C.I. Scofield: Dispensational Scalawag

mask 4

Grant Swart

This is a short follow-on to Parts 1 & 2 Scofield “Bible” – A Handbook for Genocide AND Scofield “Bible” (Part 2) – Re-defining the darkness of fraud, conspiracy and heresy of a brief series I have posted over the past few weeks, which deals with the Scofield Reference “bible”, its author Cyrus Ingerson Scofield, and the massively popular heretical dispensational beliefs it continues to spawn.

Scholarly Bible believing Christians cannot accept a view of Scripture as put forward by the Scofield Reference “bible” (and a God who would have contrived it), and are those who speak out against the spiritual, geo-political, ethnic and religious consequences of such an astonishingly narrow and mistaken world-view as that of Dispensational Pre-millenialism. They also experience with sadness the realization that such enormous energy and devotion have been poured into such a misguided enterprise. More often than not, these “Bereans” would themselves have been introduced to the heretical conspiracies of dispensational pre-millenialism by the worldly church and would have discovered the truth about the kingdom of God and the second coming of the Saviour Jesus Christ only through conscientious and inspired study of Holy Scripture.

While this article describes C.I.Scofield as the scalawag he chose to be, it can be argued that most of the famous dispensationalists world-over and throughout the historic existence of the dispensational heresy, can be regarded as such to a lesser or greater extent, due to their proclaiming such a gross misrepresentation of Scriptural prophecy.  Among these world famous dispensational teachers have been some otherwise truly remarkable pastors and Christians. However, details pertaining to the lives and of the dispensational protagonists are of less significance to the Christian, than the heretical teachings which constitute dispensationalism.

It is not my intention to discuss in this article, all the specifics which constitute the eschatological heresy of Dispensational Pre-millenialism. Continue reading