Die mens se status voor God

people in mist on beach

DIE MENS SE STATUS DEUR DIE HISTORIESE BETROKKENHEID VAN GOD SE RAADSBESLUIT

    Toestand Voor En Na Die Sondeval

Status Integritatis

Adam en Eva is met integriteit geskape. Met ʼn ware vrye wil om te kies om God te dien. Met die moontlikheid om te sondig en die moontlikheid om nie te sondig nie. Dit is geskape in liefde. Die boom van kennis kon hulle nie van eet nie, dit was al voorwaarde tot ʼn ewige lewe in die Paradys. Hulle was nie onskuldig geskape nie omrede hulle dan nie kon sondig nie. Dit was hulle toestand voor hulle val. Toe misbruik hulle, hulle vrye wil en sondig en is hulle dood in hulle sonde. Johan Heyns stel dit sekuur:

“Satan plant in die hart van die vrou twyfel oor die juiste bewoording, twyfel insake die presiese strekking daarvan, en twyfel veral ook aan die billikheid en regverdigheid van die goddelike gebod. Hy maak in haar hart hoogmoed wakker deur te suggereer dat hulle soos God, kan weet wat goed, en kwaad is. Hy prikkel haar begeerte en verlei haar, deur ʼn leuen te vertel, ten slotte tot daadwerklike ongehoorsaamheid aan en ongeloof in God. En, so staan die naakte sonde in sy historiese aanvang dan voor ons: Continue reading

Dispensationalism: Focusing eschatology on assumption and human politics, and reducing Christ’s role in Bible prophecy

Grant Swart

1.

Dispensational Premillenialism sharply focuses the events surrounding the end times, on the so-called “secret” rapture and a perceived forthcoming millennium. At the center of this focus is national Israel, daily events which take place in the Middle-East and in the realm of international politics and, of course, the increasing popularization of any number of future personalities representing the Antichrist. Sensational speculation and enthusiastic debate, motivated mainly by geo-political human affairs and major natural events, are designed to divert attention away from biblical prophecy regarding the end times. The end time is thereby reduced to a small window of time in the future and fragmented and isolated events in recent human history, rather than an ongoing eschatological understanding of biblical prophecy which stretches from Genesis to Revelation.

Some of the most commercially successful books, television shows and even certain reference Bibles, have been remarkably innovative and convincingly sincere in finding ways to support the false assumptions which are necessary to support the  “concept” of dispensational premillenialism in its various forms. Continue reading