Kersfees: Nugter nagedink oor 25 Desember

christmas-tree-blue cool

Grant Swart

Ek het groot waardering en respek vir God se kinders wat radikaal heilig wil lewe en in alle dinge die wil van God eerste probeer stel. Dis immers in ooreenstemming met  die duidelike opdrag in 1 Petrus 1:16 “Wees heilig, want Ek is heilig!”  Aan die anderkant is daar wel ook Christene wat ‘n behae daarin skep om hare te kloof en andere skuldig te laat voel oor nietige randsake. (moontlik as gevolg van onkunde)

Een so ‘n saak is die vraag : “Mag ‘n Christen Kersfees vier?”


VASTE FEITE

Kom ons begin met die nugtere stel van ‘n paar feite wat vas staan en waaroor almal behoort saam te stem :

Feit nommer een is : Jesus is nie op 25 Desember gebore nie. 

Verder:

  • Die groot meerderheid van mense op aarde vier Kersfees op ‘n goddelose en Godonterende manier (met vreet op aarde in plaas van vrede op aarde)* 
  • Daar is geen Bybelse bevel om Kersfees as ‘n feesdag te vier nie.
  • Daar is wel duidelike Skrifgedeeltes wat die geboorte/menswording van Jesus beskryf.
  • Daar is wel toegewyde gelowiges wat Kersfees vier op ‘n Godverheerlikende wyse.
  • Daar is ook opregte Christene wat niks met Kersfees te doen wil hê nie en dit as deur en deur heidens beskou.

Uit bogenoemde is dit klaar duidelik dat Christene verdeeld is oor hierdie saak. Selfs onder Christene Continue reading

Die Bloed van die Here Jesus Christus

horses in red sunset

Lay aside the garments that are stained with sin,

And be washed in the blood of the Lamb;

There’s a fountain flowing for the soul unclean,

O be washed in the blood of the Lamb!

Inleiding

Wat wil jy meer op dese aarde hê as DIT liewe mens; jou sonde vergewe en jou sondesmet afgewas in die kosbare bloed van die offerhande van die vlekkelose Lam van God. Wat ʼn rykdom, wat seëninge en dit onverdiend. Dit is soos die Woord van God sê: Meer kosbaar as silwer en goud, meer kosbaar as sukses en roem, meer kosbaar as aardse besittings en aansien, meer kosbaar as gesondheid en jeug. Om witter as sneeu te wees, om beklee te wees met reine wit, gewas in die kosbare bloed van die Lam, dit is die grootste geskenk ten alle tye, wat die grootste opoffering van alle tye geverg het; die “trane” van God oor Sy geliefde Seun wat sy lewe afgelê het, sy bloed gestort het vir sy Bruid sodat sy rein kan wees en sodat ons kinders van die lewende God kan wees.

Jes 54:5  Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word

Jes 61:10  Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.

 red-sunset behold

Die Bruid in die Ou Testament is dieselfde Bruid as in die Nuwe Verbond, al die besnedenes na die Gees. Continue reading

Torah Observance – Opposing God, Following Blind Men

Grant Swart

In keeping with previous articles on this blog regarding the Hebrew Roots Movement, the following article serves to further illustrate the severe and often deadly error in the religious teachings of the Hebrew Roots Movement (HRM). It clearly contrasts the deceiving practice of Torah Observance, as practiced by the HRM, against Christianity.

It draws our attention to the fact that the HRM does not complete or compliment Christianity, it does not fill in missing pieces, but rather it downplays and nullifies the atonement of Christ and overthrows the New Covenant and the perfect sacrifice of the Lamb of God. The teachings of the HRM remove all possibility of salvation by grace through faith.

The HRM and Christianity are not similar faiths that differ in non-essential aspects. The HRM and Christianity do not simply read from the same Book and interpret essential doctrines in different ways. Christianity does not lack that which is found in the practices and belief system of the HRM. Torah Observance is not an alternative form of Christianity and it cannot be practiced in conjunction with Christianity, it is a regressive form of religion in which there can be no forgiveness of sin or salvation.  Continue reading

The Dangers of the Hebrew Roots Movement /The Sacred Name movement

The Hebrew Roots movement (HRM) is also known as  The Sacred Name movement.

I have noticed that the influence from this movement has become quite common on the social media networks like Facebook and blogs. It concerns me that not many people are aware of this heresy.  Again this is just another stream of false teachings that we need to keep our eyes and ears open for, it leads people into error and a false legalistic type religion. I will be combining two good article sources that I found, between the 2 the explanation becomes clear of what the dangers are.  This movement has also taken root in South Africa, like in the rest of the world.

 1 John 4 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for  many  false prophets  have gone out into the world. 
And  Jesus said : And many false prophets will arise and lead many astray.

From the articles I found :

The Sacred Name movement consists of those persons, groups, and assemblies who use the Hebrew names for God (i.e. Yahweh, Yahvah) and for Jesus (i.e. Yahshua) in the devotion and worship. They have characterized themselves as “the True Worshippers” eschewing the name ‘Christian’ as being of pagan origin. Continue reading