Kettery: onvergeefbare sonde

rose-colored-glasses-dan-holm

*Grant Swart

Nog nooit in die geskiedenis het ‘n uitvinder of ontwerper van valse leringe hom bekeer tot die Christendom nie – ‘n sonde van daardie aard is veels te groot, want dit is die opperste vorm van godslastering en dit is ‘n sonde teen die Heilige Gees. Dit is juis waarom God toelaat dat uitvinders en ontwerpers van valse leringe se harte en sinne verhard word. Dienooreenkomstig word die woorde van Jes 6:9,10 vervul: En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.

Die Here Jesus het geen hoe priester ooit omskep en tot bekering gebring nie, maar hulle dissipels is wel omskep – mense soos Nikodemus, Josef, Paulus en ander soos hulle. Die profete van ouds het geen valse profeet ooit omskep na die Christendom nie. Selfs kon Paulus nooit enige valse profeet na die waarheid en lig van die Here Jesus Christus toe lei nie, maar hy het toepaslike aanwysings gegee: Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan (Titus 3:10,11).

Dus kon selfs die heilige dokters nooit ‘n meester van kettery omskep het nie, nie omdat hulle nie die ketter se foute genoegsaam kon bestry en weerle het met die waarheid nie, maar omdat die valse leraars se harte met ‘n obsessie oor hul eie idee gevul was. Die man wat ‘n valse lering verkondig en glo, is soos die man wat deur gekleurde glas kyk. Plaas dan voor daardie man enige ander kleur as die kleur van die glas, en hy sal dit nie kan uitken nie. Die probleem is nie dat die kleur wat voor hom geplaas word verkeerd is nie, maar omdat sy glas anders gekleurd is, soos die Woord dit stel in Jes 6:9  ..en sien altyddeur, maar bemerk nie.

Dit beteken dat die waarheid genoegsaam en duidelik voor sy oe vertoon sal word, sodat dit daar is vir hom om na te kyk, en sekere ander mense sal dit wel sien, maar hy sal dit nie sien nie. Wat anders kan dit tog beteken?  Dit is waarom sulke mense wat deur God verblind word, nie deur ons tot Christus omskep kan word nie, en so word dit ook beskryf in Joh 12:40  Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. Al word die waarheid voor hulle neergele, tree daar geen verandering by hulle in nie. God moet eers die gekleurde glas verwyder. Dit is iets wat ons nie kan doen nie.

colored glass

 

*Vertaal vanuit die werk van Martin Luther.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s