Wedergeboorte: Die Vereiste om die Koninkryk te Sien.

wheat 1

Wedergeboorte: Die Vereiste om die Koninkryk te Sien.

Ons almal weet van wedergeboorte. Ons weet dit is ʼn God gegewe wonderwerk en as jy nie wedergebore is nie dan kan jy nie die Koninkryk van die Hemele eers sien nie. Jy kan nie insig hê sonder die openbaring van Bo, jy kan nie Die Geloof hê sonder om eers wedergebore te word nie. 

Joh 3:3 

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Jesus herhaal die woorde maar met ʼn verdere vereiste:

Joh 3:4 

Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?

Nikodemus begryp alles letterlik want hy het nie geestelike insig nie. Hy is ʼn Israeliet en begryp net dat die Jode is die uitverkorenes en nie die heidene nie. Hy is deel van God se volk. Hy is n kind van Abraham, sy vlees is dan besny, maar hy is nie besnede van hart nie. Hy begryp nie dat vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërwe nie sonder om van vleeslike sondige Adams geslag wat gesterwe het in die Paradys, weer eers regenereer te word nie. Sy siel is vleeslik en moet geestelik gebore word maar dit is nie al vereiste om net wedergebore te word en die koninkryk sien nie, hy moet dit nou ervaar en skoon gewas word in deur die Heilige Gees in Jesus bloed. Dan sê Jesus die volgende: Continue reading

Dispensationalism: Focusing eschatology on assumption and human politics, and reducing Christ’s role in Bible prophecy

Grant Swart

1.

Dispensational Premillenialism sharply focuses the events surrounding the end times, on the so-called “secret” rapture and a perceived forthcoming millennium. At the center of this focus is national Israel, daily events which take place in the Middle-East and in the realm of international politics and, of course, the increasing popularization of any number of future personalities representing the Antichrist. Sensational speculation and enthusiastic debate, motivated mainly by geo-political human affairs and major natural events, are designed to divert attention away from biblical prophecy regarding the end times. The end time is thereby reduced to a small window of time in the future and fragmented and isolated events in recent human history, rather than an ongoing eschatological understanding of biblical prophecy which stretches from Genesis to Revelation.

Some of the most commercially successful books, television shows and even certain reference Bibles, have been remarkably innovative and convincingly sincere in finding ways to support the false assumptions which are necessary to support the  “concept” of dispensational premillenialism in its various forms. Continue reading