Wedergeboorte: Die Vereiste om die Koninkryk te Sien.

wheat 1

Wedergeboorte: Die Vereiste om die Koninkryk te Sien.

Ons almal weet van wedergeboorte. Ons weet dit is ʼn God gegewe wonderwerk en as jy nie wedergebore is nie dan kan jy nie die Koninkryk van die Hemele eers sien nie. Jy kan nie insig hê sonder die openbaring van Bo, jy kan nie Die Geloof hê sonder om eers wedergebore te word nie. 

Joh 3:3 

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Jesus herhaal die woorde maar met ʼn verdere vereiste:

Joh 3:4 

Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?

Nikodemus begryp alles letterlik want hy het nie geestelike insig nie. Hy is ʼn Israeliet en begryp net dat die Jode is die uitverkorenes en nie die heidene nie. Hy is deel van God se volk. Hy is n kind van Abraham, sy vlees is dan besny, maar hy is nie besnede van hart nie. Hy begryp nie dat vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërwe nie sonder om van vleeslike sondige Adams geslag wat gesterwe het in die Paradys, weer eers regenereer te word nie. Sy siel is vleeslik en moet geestelik gebore word maar dit is nie al vereiste om net wedergebore te word en die koninkryk sien nie, hy moet dit nou ervaar en skoon gewas word in deur die Heilige Gees in Jesus bloed. Dan sê Jesus die volgende: Continue reading

The Significance of the Ascension

John MacArthur – Grace to You

Luke 24:50-53

December 21, 2008

Well, this is a special Lord’s day in the sense of our text of Luke because we have finally come to the final paragraph in Luke’s gospel, and we close out this great history with many wonderful memories of what we have learned in these ten years in Luke, many wonderful benefits spiritually to these great truths, this great account of Christ. Let’s look together at the final paragraph, verses 50 to 53.

Before I read them to you, just simply to make a comment. This is the brief account of the ascension of Christ into heaven, having completed His earthly journey and His earthly work. It is a significant event, maybe, in some ways, far more significant than most people give it credit for. In our culture we have a tradition of honoring the birth of people. We celebrate birthdays. When there is someone important, we make note of their birthday. Sometimes we even make national holidays out of the birthday of famous people, Presidents, and so forth. We do that not because their birth was significant, because none of their births were really significant. And when they were born, they had accomplished absolutely nothing. So at the risk of seeming a little bit odd, may I suggest another approach? That we begin to celebrate the death day of significant people which marks the culmination of their achievement.

Continue reading