3 Men Claiming To Be Jesus in a matter of days/weeks apart ?

1 John

We have all heard the news of the Australian man,  Alan John Miller claiming to be Jesus and a week or two  later,  two other South African men claimed the same,  that they are Jesus Christ.

Our  question, to these men should be, why do these men not read the Bible before making such false claims ?

Do they not know that the second coming of Jesus will be a glorious event for all the eyes to see ?

And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
(Matthew 24:30 KJV)

Do they not know that Jesus warns himself of false Christs, who will say they are Him?

Jesus said :  Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (Matthew 24:23-24 KJV)

Why do men and women believe follow and believe these things ? The Bible is clear :

But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.  (1 Corinthians 2:14-15 KJV)

Who are these men who are making such false claims ?

False Jesus 1  Continue reading

Die Kruis red; die Kruis verlos. Die ware Evangelie van geloof.

Cross on calvary 1

TULIP en Die Ware Evangelie

tulip logo image

Totale onvermoë dood in jou sonde

Uitverkies sonder voorwaardes

Lewe aflê vir Sy Skape Alleen

Innerlike onweerstaanbare genade

Preserveer vir ewig

 

Isa 53:11  Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.

Dit was Volbring en wat die God van die Kosmos gekom het om te doen, was Hy mee tevrede; dat diegene wat Hy regverdig wil maak, het Hy volkome regverdig gemaak. Nie een gaan verlore wat Hy in Sy ewige Raadsplan vir Sy Bruid kies nie. Sy plan was nie gefnuik deur enige van Sy skepsels nie, want Hy is nie in hulle hande nie maar hulle in Syne. Die vlekkelose Bruid is nie die een wat Jesus Christus nie geweet het wie dit gaan wees nie, en tot met die wederkoms eers, Sy versluierde een met verbasing sal aanskou nie. Nee, God weet wie is die Bruid, want Hy het hulle elkeen gekies voor die grondlegging van die wêreld af, om ʼn reine Bruid te hê, wat Hy vlekkeloos en heilig kom maak het.

Inleiding

Toe die wet daar was, was dit maklik om te verklaar hoekom sommige die ewige lewe beërwe en hoekom sommige deur die wet geoordeel word. Dit was wit of swart, hemel of hel, God se skaap of die duiwel se bok, verlore of gered deur die wet te gehoorsaam of die wet te oortree. Dan was dit jou skuld dat jy verlore gaan, of dit was jou goedheid en getrouheid wat jou die hemel laat beërwe, “getroue dienskneg kom staan hier by die skape, ontroue gaan na die ewige verderf voorberei vir die duiwel en sy engele”. Nie dat die wet enigeen gered het nie. Die nuwe evangelie is nie veel anders in sy sienswyse nie, jy gehoorsaam die “wet” van “keuse maak”. Continue reading