Unfriend Yourself

Unfriendbook

Unfriend Yourself: Three Days to Detox, Discern, and Decide About Social Media 

The last time long ago when I posted a similar link, about the same subject , I got a lot of flack, from Social media Facebook friend.  Well come on give me flack again.  But this is a good read and gives one a lot to think about, our roles we play on Social media as believers. “While we would love to believe that social media can give us a place to “know and be known,” the question is whether that can happen through mediated communication. Sure, I can read about someone’s burdens and joys, but can I truly weep with those who weep when they are in their house and I am in mine? I don’t think so. I can weep for them but certainly not with them” (Kindle Locations 417-420)

Reblogged from The Reformed Reader 

I really enjoyed this short book on social media and the Christian life:Unfriend Yourself by Kyle Tennant.  It’s only 97 pages long so one can Continue reading

As praat en pleit nie meer help nie

bly-kalm-want-god-is-in-beheer

As praat en pleit nie meer help nie –  is die Gees nog steeds daar! 

Kinders van God beleef soms baie soorte teleurstellings en moedeloosheid en selfs partykeer ‘n wanhopige gevoel van bekommernis. Die redes is veelvuldig : dinge werk nie uit soos ek dit wil hê nie, probleme so groot soos die berge, moeilike omstandighede wat eindeloos voortsloer… van die ontstellendste krisisse is egter die angswekkende feit van eggenotes, kinders, familie en vriende (selfs gemeentelede) wat onbekeerd voortleef terwyl die einde naderkom… Hulle is vasgevang in Satan se greep, verblind deur die wêreld, verlam in ‘n verlore staat… Jou gepraat val skynbaar op dowe ore, jou gedreig en gepleit het geen effek. Dit maak jou moedeloos en selfs paniekerig. Dan is daar nog die betreurenswaardige toestand van die kerk…dwalinge, morele verval, wêreldsgesindheid en laksheid wat floreer. Dit dreig om baie Christene heeltemal moedeloos of sinies te maak.

Die profeet Sagaria het vir elkeen wat so voel ‘n besondere boodskap. Sagaria self het opgetree in ‘n konteks van moedeloosheid en teleurstelling. Hy bring sy boodskap in die tydperk nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het na Jerusalem. Hulle het mooi verwagtinge gehad, maar als het nie uitgewerk soos hulle gedink het nie. Daar was armoede, vyande, geskille en geestelike verval. Die groot taak in hierdie tyd was om die verwoeste tempel weer te herbou, maar dit het maar broekskeur gegaan en op ‘n stadium moes die werk gestaak word. Die goewerneur Serubabel moes in hierdie moeilike omstandighede toesien dat die bouwerk vorder. Die doel van visioen van die olie en die lampe in Sagaria hoofstuk 4 was om hom te bemoedig. Hierdie bemoediging gaan egter verder as Serubabel en sy tyd, dis ‘n profetiese boodskap wat ook ons direk raak…

Die kernboodskap van die beeld van die olie en die lampe vind ons in vers 6. “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” Continue reading

Salvation is of the LORD!

Jonah 2 ; 9

Salvation is of the Lord!

Jonah 2:9

“Salvation” is a big word. It includes much more than a believer’s initial experience of grace in regeneration and conversion. It includes everything required to bring fallen men from the pit of the damned into the eternal presence of God’s glory in heaven. And, from first to last, it is the work of God’s free grace alone. Man does nothing. Man contributes nothing. Nothing is determined by or dependent upon the will of man or the works or worth of man. “Salvation is of the Lord!

All True Doctrine

This is the essence of all true doctrine. Continue reading