Die Israelvisie dwaalings

Israelvisie dwaaling

Geskryf deur Prof. Gerrit Smit

Wie is die Israelvisie en wat leer sulke mense? Kom saam en leer oor die dwaling wat homself voordoen as die Israelvisie of die Israelhipotese

Die Israelvisie

Hulle noem hulself die Israelwaarheid, maar ‘n blinde kan met ‘n stok aanvoel dat hierdie dwaalleer alles behalwe die waarheid is. Die Israelvisie is ‘n dwaling. In tye van swaarkry en in tye van moedeloosheid is mense geneig om meer by dwalings en valse strome aanklank te vind, omdat daardie groepe meestal die Bybel so interpreteer dat dit “belangegroepe” nader lok. So is die huidige politieke klimaat in SA die ideale broeiplek vir die leer van die Israelhipotese onder die Afrikanervolk. Teen die middel vyftigerjare van die vorige eeu was daar reeds meer as 2 miljoen aanhangers van hierdie dwaling wêreldwyd.

Wie is hulle? Continue reading

Angus Buchan: Evangelist or Revivalist?

Our valued readers may be aware of the fact that False teacher Rick Joyner will be visiting South Africa soon and join hands with Angus Buchan and others . Please also read our articles Warning! Rick Joyner to visit South Africa and Join hands with Angus Buchan And also read Spiritual Deception, Revival and Angus Buchan (South Africa’s Charismatic “Hajj”)

Angus Buchan: Evangelist or Revivalist?

An important article by our dearly beloved  friend and brother Prof Johan Malan

Mossel Bay, South Africa (October 2010)

Angus Buchan is an evangelist and not a revivalist. An evangelist is involved with basic or first phase evangelism and usually addresses a particular group of people only once, or perhaps a few times during a weekend rally. After his listeners have indicated that they accepted Christ as Saviour, he regards his duty as done and then moves on to his next appointment.

A revivalist, by contrast, is particularly involved with second phase evangelisation as his messages are aimed at further steps of dedication and service to the Lord in the lives of those who already have a testimony of salvation. That is precisely what the word revival means – new life where there already is life. Christians are called to search themselves and make a new commitment to the Lord, and are also clearly shown what their responsibility is in the process of sanctification. When they comply with these demands, lukewarm, prayerless, powerless and spiritually unfruitful believers are transformed into dedicated witnesses for Christ. They will then fulfil their calling to testify about the saving grace of Jesus Christ, leading to the salvation of many sinners. That is the fruit of revival. Continue reading